Mantelzorgers zijn er in veel soorten en maten. De dochter die boodschappen doet of de echtgenoot die dag en nacht zorgt voor zijn zieke partner. Mantelzorg is niet iets waarvoor u kiest, maar het overkomt u. Daarbij kunt u vragen tegenkomen waar u advies bij nodig heeft. Naast spreekuren, organiseren we speciale themabijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers. Tevens kunnen wij u helpen passende vervangende zorg te vinden. 

Informatie

Regelmatig vinden er mantelzorgbijeenkomsten plaats waar u informatie kunt inwinnen. De bijeenkomsten hebben wisselende thema’s, zoals onder andere positief denken, hersenletsel, regelgeving of netwerkversterking.  Wilt u weten wanneer de bijeenkomsten plaats vinden? Vooraankondigingen staan in de plaatselijke kranten. Klik hier  voor het jaarprogramma van 2018.

Advies

Wilt u meer weten over extra hulp, respijtzorg, het inwonen bij iemand of welke mogelijkheden er voor mantelzorgers zijn? U kunt met al uw vragen en wensen bij ons terecht. We helpen u graag en geven advies, passend bij uw situatie.

Ontmoeting

Vind u  het fijn om met een ander te praten, ervaringen te delen, elkaar tips te geven? Misschien wilt u deelnemen aan de kosteloze koffie-uurtjes. 

Waardering voor Mantelzorgers

In samenwerking met de gemeente organiseren wij de mantelzorgwaardering. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Schrijft u zich dan in bij Servanda. 

Bijeenkomsten Alzheimercafé

Het Alzheimercafé vindt iedere vierde woensdag van de maand plaats, steeds met een ander thema. De bijeenkomsten vinden plaats bij verschillende zorginstellingen. Inloop vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Er is regelmatig een gastspreker of  we kijken naar een film. De boekentafel van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig met folders en brochures. 

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten