Servanda kan ouders en kinderen die problemen hebben door bijvoorbeeld een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsachterstand op verschillende manieren helpen. Van eenvoudige tips tot intensievere ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (een vorm van) zinvolle dagbesteding. Een zinvolle dagbesteding brengt mensen letterlijk in beweging. Het zorgt voor ritme, voor mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen, voor contacten en daarmee voor trots en voldoening. Dagbesteding is er onder meer in de vorm van dagopvang of dagbehandeling, in ontmoetingscentra en op zorgboerderijen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Contacteer dan onze medewerker mantelzorgondersteuning. Haar contactinformatie vindt u onderaan deze pagina.

Daarnaast kunnen wij u onder meer met onafhankelijke cliëntondersteuning bijstaan in indicatiegesprekken en samen bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) bieden. 

Daarnaast werken wij samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, die de maatwerkvoorzieningen (voorzieningen met een indicatie) in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert. We kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Sociale Dienst uitvoert en u met onafhankelijke cliëntondersteuning bijstaan in gesprekken met de Sociale Dienst. 

Meer informatie: www.wmodrechtsteden.nl

Mantelzorg  

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of een beperking. Dit doen ze vanuit de persoonlijke relatie. Het grootste gedeelte van de zorg en ondersteuning in Nederland wordt door mantelzorgers geleverd. Het mantelzorgen geeft vaak voldoening, maar het kan ook zwaar zijn.

Test 
Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor een naaste? Dat doe je toch gewoon? Toch is het belangrijk dat u zich realiseert dat u mantelzorger bent. De extra zorgtaken in combinatie met werk, school en het eigen persoonlijk leven, kunnen tot overbelasting leiden. Weet u niet zeker of u mantelzorger bent, doe hier dan een test.

Werkende mantelzorgers 
1 op de 5 werknemers heeft mantelzorgtaken. Een combinatie die niet altijd even makkelijk is. Er zijn landelijke regelingen waar een mantelzorger gebruik van kan maken. Klik hier voor meer informatie over zorgverlof.

Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn vaak ook aanvullende regelingen nodig. Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken kunnen regelen of tussendoor een uurtje weg kunnen. 
 
Wie zorgt er voor de mantelzorger?  
Mantelzorgers die knelpunten of vragen hebben, kunnen terecht bij Servanda. Wij kunnen u op verschillende manieren helpen om balans terug te vinden. Van eenvoudige tips tot uitgebreidere ondersteuning, van informatie over financiële regelingen tot ondersteuning door vrijwilligers bij regeltaken. Ook organiseren wij regelmatig trainingen voor mantelzorgers en zijn er bijeenkomsten van het Alzheimer Café.

Waardering voor Mantelzorgers 

In samenwerking met de gemeente Hardinxveld – Giessendam organiseren wij de mantelzorgwaardering. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U zorgt voor minimaal 8 uur per week.
  • Voor tenminste 3 maanden per jaar.
  • Voor iemand die woonachtig is in de gemeente Hardinxveld – Giessendam. 

U dient zich hiertoe te registreren via onze website, zie hiervoor de knop “Registreren als mantelzorger.”

Bijeenkomsten Alzheimercafé 

Het Alzheimercafé vindt iedere vierde woensdag van de maand plaats, steeds met een ander thema. De bijeenkomsten vinden plaats bij verschillende zorginstellingen. Inloop vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De boekentafel van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig met folders en brochures. 

Samenwerking Servanda - MEE Plus 

De mantelzorgondersteuning wordt geboden door Servanda Sociaal Werk, samen met MEE Plus. U kunt dus naast het bellen naar Servanda, ook bellen voor mantelzorgondersteuning naar het Servicebureau van MEE Plus, telefoonnummer 078- 7508900

Medewerker mantelzorgondersteuning  

Brenda

Brenda Otten

Telefoon: 06-82324895 

Wilt u contact opnemen met onze medewerker mantelzorgondersteuning? Vul dan het contactformulier in.

Neem tevens eens een kijkje in onze activiteitenkalender voor het meest recente overzicht van de activiteiten die wij aanbieden.

Heeft u een vraag?

Wij zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0184 - 612771. De telefoon wordt doorgeschakeld naar een van onze medewerkers.
Of stuur een e-mail.

We hopen u snel in De Ducdalf te mogen begroeten.


De huidige openingstijden van de buurtkamers van Servanda zijn als volgt:

Maandag, woensdag en donderdag van 10.00-11.30 in de Ducdalf.

Donderdagmiddag van 12.30-15.00 in 't Hart.

Heeft u vragen m.b.t. de Buurtkamer?

Bel 0184 - 612771
Of stuur een mail

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten