Servanda is de brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, jong en oud. Wij bundelen de kracht van inwoners, professionals en organisaties rondom persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

We adviseren en ondersteunen inwoners, bieden activiteiten aan kinderen, jongeren en volwassenen aan, leggen verbindingen en versterken sociale structuren. Weet u dat we b.v. de Speel-In organiseren of mensen ondersteunen bij hun financiële administratie? Onze dienstverlening  komt tot stand door de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, vakkrachten, medewerkers en partners.

Sinds 1 januari 2020 maakt Servanda Sociaal Werk deel uit van De Sociale Basis, onderdeel van MEE - Vivenz. 

Locatie 

U vindt ons in de Ducdalf aan de Scheldestraat 1. U bent van harte welkom om bij ons binnen te lopen. 

Jaarverslagen

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Heeft u een klacht dan horen we het graag en lossen het samen op. 

Graag delen we met u wat we hebben bereikt met onze werkzaamheden. Daarvoor maken we elk jaar een bondig jaarverslag. Nieuwsgierig? Klik dan op het jaarverslag dat u wilt inzien. 

Beleid

Uiteraard werken we binnen wettelijke kaders b.v. op het gebied van privacy en het signaleren van huiselijk geweld en hebben hier beleid op geformuleerd.

Heeft u een vraag?

Wij zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0184 - 612771. De telefoon wordt doorgeschakeld naar een van onze medewerkers.
Of stuur een e-mail.

We hopen u snel in De Ducdalf te mogen begroeten.


De huidige openingstijden van de buurtkamers van Servanda zijn als volgt:

Maandag, woensdag en donderdag van 10.00-11.30 in de Ducdalf.

Donderdagmiddag van 12.30-15.00 in 't Hart.

Heeft u vragen m.b.t. de Buurtkamer?

Bel 0184 - 612771
Of stuur een mail

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten