• Colorrun
  • sport en spel
  • Met elkaar
  • schuimparty

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten

Of u nu jong of oud bent, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarvan u niet goed weet hoe u ermee om moet gaan. Onze adviseurs informeren en adviseren. Samen met u zoeken we naar een passend antwoord op uw vraag. 

Sociaal Raadsliedenwerk

U kunt bij ons terecht voor kosteloos advies bij sociaaljuridische vragen. Zoals  inkomen, wonen, uitkeringen, belastingen, schulden, kwijtscheldingen, arbeids- of consumentenrecht. U kunt ons zien als eerste hulp bij juridische vragen. 

Servicepunt Toeslagen

Wil u weten of u in aanmerking komt voor de huur- of zorgtoeslag of het kindgebonden budget? Of wit u een toeslag wijzigen en weet u niet hoe dat moet? We kunnen u daarbij helpen en direct aanvragen of wijzigen.

Hulp bij Thuisadministratie

Bent u het overzicht tussen uw inkomsten en uitgaven kwijt en wilt u weer “grip op uw financiën” twijfel niet langer en meld u zich aan bij Servanda: Een vrijwilliger van onze Thuisadministratie helpt u graag weer op weg en ondersteunt u o.a. bij het afspreken van betalingsregelingen , aanvragen van diverse minimaregelingen, aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen, ondersteuning bij schulden en wij bieden begeleiding in het traject van schuldhulpverlening. 

Maatjesproject

Heeft u al of niet tijdelijk een steuntje in de rug nodig? De redenen kunnen divers zijn zoals fysieke beperkingen van de mobiliteit, eenzaamheid of het ontbreken van een sociaal netwerk of taalachterstanden. Veelal gaat het om volwassenen maar ook kinderen tussen de 8 en 14 jaar hebben het soms zwaar. Eenzaam zijn, gepest worden of moeite met de overgang van de basisschool naar middelbaar onderwijs.