• Servanda
  • informatiemarkt
  • sport en spel
  • schuimparty

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten

Of u nu jong of oud bent, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarvan u niet goed weet hoe u ermee om moet gaan. Onze adviseurs informeren en adviseren. Samen met u zoeken we naar een passend antwoord op uw vraag. 

Sociaal Raadsliedenwerk

U kunt bij ons terecht voor kosteloos advies bij sociaaljuridische vragen. Zoals  inkomen, wonen, uitkeringen, belastingen, schulden, kwijtscheldingen, arbeids- of consumentenrecht. U kunt ons zien als eerste hulp bij juridische vragen. 

Servicepunt Toeslagen

Wil u weten of u in aanmerking komt voor de huur- of zorgtoeslag of het kindgebonden budget? Of wit u een toeslag wijzigen en weet u niet hoe dat moet? We kunnen u daarbij helpen en direct aanvragen of wijzigen.

Hulp bij Thuisadministratie

Bent u de regie over uw financiën kwijt? Als er geen familie of vrienden zijn die u kunnen helpen, biedt Hulp bij Thuisadministratie uitkomst. Getrainde vrijwilligers ondersteunen u bij het ordenen van de financiële administratie, coachen u op het verwerven van inzicht en het houden van overzicht. 

Maatjesproject

Heeft u al of niet tijdelijk een steuntje in de rug nodig? De redenen kunnen divers zijn zoals fysieke beperkingen van de mobiliteit, eenzaamheid of het ontbreken van een sociaal netwerk of taalachterstanden. Veelal gaat het om volwassenen maar ook kinderen tussen de 8 en 14 jaar hebben het soms zwaar. Eenzaam zijn, gepest worden of moeite met de overgang van de basisschool naar middelbaar onderwijs.