Vrijwilligerswerk is het cement van onze samenleving. De activiteiten die u op de sportvereniging organiseert, het wandelingetje dat u eens in de twee weken met iemand uit het verzorgingstehuis doet of het klaarmaken van een gezamenlijke maaltijd voor mensen met een beperking. Vrijwilligerswerk levert voor een ieder wat op.

Ondersteuning en bemiddeling

Wilt u vrijwilligerswerk doen, heeft u vragen over de verzekering die de gemeente voor vrijwilligers heeft afgesloten of bent u op zoek naar een passende organisatie? Dan kunt u bij ons terecht voor advies, begeleiding of informatie.

Organisaties helpen we graag verder bij bijvoorbeeld het zoeken van vrijwilligers, het organiseren van deskundigheidsbevordering of bij vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag.

Gaat u liever zelf op zoek naar vrijwilligerswerk of plaatst u graag zelf uw vacature, dan kan dit via onze vrijwilligersvacaturebank. 

Deskundigheidsbevordering

In samenwerking met partners organiseren wij regelmatig workshops en themabijeenkomsten zoals  het signaleren van ouderen- en kindermishandeling. Bent u op zoek naar een training of heeft u ideeën, dan horen wij dit graag. 

Servanda ondersteuning

Servanda vrijwilligers/werk

Servanda mantelzorger

Servanda activiteiten